Get Adobe Flash player

Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio) to otwarte powiązanie instytucji naukowych, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, działających wspólnie w obszarze inżynierii biomedycznej.

Głównym celem działania Klastra CIBio jest opracowanie innowacyjnych produktów i usług z zakresu inżynierii biomedycznej oraz wprowadzanie ich na rynek polski i zagraniczny, co przyczyni się to do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych jednostek naukowych.

Obecnie, Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej posiada 72 członków. Koordynatorem Klastra jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

Wydarzenia                                                                                     

 1. Seminarium naukowe w CIBio z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu z Florencji (Włochy)
  pt.
  „Magnetic nanoparticles for magnetic fluid hyperthermia”, które wygłosił dr Claudio Sangregorio
  z Italian National Research Council,       Institute of chemistry of organometallic compounds (ICCOM).
 2. Seminarium Instytutu Optoelektroniki mgr Pauliny Osuchowskiej  pt.: „Sita molekularne jako metoda izolacji krążących komórek nowotworowych – obserwacje własne”.
 3. Seminarium Instytutu Optoelektroniki mgr inż. Pawła Pastuszki pt.: „Badania przesiewowe krwi
  z wykorzystaniem sita molekularnego do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych”.
 4. Seminarium mgr Magdaleny Naureckiej i mgr Bartosza Sierakowskiego nt. „Obrazowanie FTIR
  w mikro- i nanoskali: Struktura molekularna a jej dystrybucja przestrzenna”, które odbyło się
  w Krakowie. Podczas tego seminarium prezentowaliśmy plakat z badań własnych pt. “Mikrospektroskopia w poczerwieni z transformacją Fouriera w obrazowaniu zmian chorobowych jamy ustnej”. Abstrakt do tego plakatu został załączony w Książce Abstraktów (ISBN: 978-83-945305-0-1).

 Konferencje:

 1.  1.Międzynarodowa konferencja naukowa nt. uroginekologii z udziałem i referatem dr hab. inż. Mirosława Kwaśnego z Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT Terapia fotodynamiczna w ginekologii.
 2. 2.II KONFERENCJA NAUKOWA pt. „Aktualne problemy uroginekologii – update 2016” Gość specjalny Konferencji prof. dr. med. Eckhard Petri - Greifswald University – DE
 3. 3.XI Sympozjum Techniki Laserowej STL 2016 Jastarnia:

Seminaria:

 1. Dobór parametrów napromieniowania ze żródła LED ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych w celu stymulacji ich wzrostu proliferacji,
 2. Sita molekularne jako metoda izolacji krążących komórek nowotworowych,
 3. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej.

Plakat:

 1. Opracowanie metody analitycznej do oznaczania zawartosci kwasu 5-ALA w maści stosowanej w terapii fotodynamicznej.

Imprezy targowe:

Targi Medycyny Wojskowej i Ratunkowej MILMED EXPO 2016.

Szkolenia:

Praktyczne warsztaty przygotowania bibliotek NGS do celowego sekwencjonowania w celu identyfikacji mutacji somatycznych i germinalnych na przykładzie panelu TP53 MASTR firmy Multiplicom”.